Materiały graficzne do pobrania

Jak co roku z okazji Światowego Dnia SM, Międzynarodowa Federacja Stwardnienia Rozsianego (MSIF) przygotowała oprawę graficzną wydarzenia, jednolitą dla wszystkich organizacji członkowskich.